dimecres, 25 de febrer del 2009

Fets que ens aclaparen

C.
"Convé de considerar,
malgrat que sigui impossible,
el fenomen de l'humà
com un tot que va expandint-se,
com un esdeveniment,
com un llamp o un canvi d'era
geològica. El pitjor
per no veure-ho és la Història
i el càlcul d'un mateix.
Aquests fets ens aclaparen.
Que existeixen és segur,
però són molt secundaris,
com tenir els cabells vermells
o tenir pèls a l'esquena.
Són només il·lusions,
de les quals no és factible
alunyar-se, prescindir.
Però si no som capaços
de fer aquest esforç suprem,
oblidem entendre l'Home."

Miquel Bauçà, Rudiments de saviesa.