dissabte, 24 de desembre de 2016

Cada un lo just darà

iudicii Signum: tellus sudore madescet.

E caelo rex adveniet per saecula futurus,
Scilicet ut carnem praesens ut iudicet orbem.

Exuret terras ignis pontumque polumque,
Inquirens, taetri portas effringet Averni.

Eripitur solis iubar et chorus interit astris.
Voluetur caelum, lunaris splendor obibit;
Deiciet colles, valles extollet ab imo.

Sed tuba tum sonitum tristem demittet ab alto
Orbe, gemens facinus miserum variosque labores,

Tartareumque chaos monstrabit terra dehiscens.

Reccidet e caelo ignisque et sulphuris amnis.


Cant de la Sibil·la, interpretat per Jordi Savall i Montserrat Figueras.


[El jorn del judici

parrà el qui haurà fet servici.
Jesucrist, Rei Universal,
homo i ver Déu eternal,
del cel vindrà per jutjar
i a cada un lo just darà.

Ans que el judici no serà,
un gran senyal se mostrarà:
La terra gritarà suor
i tremirà de gran paor.

Terratrèmol tan gran serà
que les torres derrocarà;
les pedres per mig se rompran
i les muntanyes se fondran.

Los puigs i plans seran igual.
Allà seran los bons i mals.
Reis, ducs, comtes i barons,
que de sos fets retran raons.

Gran foc del cel devallarà
mar, fonts i rius tot cremarà.
Los peixos donaran gran crit,
perdent son natural delit.

El sol perdrà la claretat,
mostrant-se fos i alteral;
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.

Humil verge qui haveu parit
Jesus infant en esta nit,
vullau a vòtron Fill pregar
que de l'infern vulga'ns lliurar.

El jorn del judici
parrà el qui haurà fet servici.]