dimarts, 12 de novembre del 2013

Temps d'ultramar

"Recordo els últims temps d'ultramar a la vila de Canet: de nois jugàvem encara a l'entrada de cal mestre d'aixa, encambrada de cordatges, ternals i qumenes, centenars de coses misterioses per a nosaltres, fetes de fusta i ferros i lligams entorxats de cànem... i ens amagàvem en vells camarots allí arreconats. Els trens de carril, cap allà l'any 60, passàvem encara per sota el bauprés d'una polaca, la Paulita, i sentírem parlar com de cosa recent i memorable de les festes de la botadura d'una certa gran fragata bastida a Canet".

Lluís Domènech i Montaner, Escrits del 1913.