diumenge, 6 d’agost del 2017

When all the world came backYou tossed a blanket from the bed, 
You lay upon your back, and waited; 
You dozed, and watched the night revealing 
The thousand sordid images 
Of which your soul was constituted; 
They flickered against the ceiling. 
And when all the world came back 
And the light crept up between the shutters 
And you heard the sparrows in the gutters, 
You had such a vision of the street 
As the street hardly understands; 
Sitting along the bed’s edge, where 
You curled the papers from your hair, 
Or clasped the yellow soles of feet 
In the palms of both soiled hands.

T. S. Eliot, Preludes.


[Traducció de Marc Masdeu:

Vas estirar una manta del llit,
et vas ajeure d'esquena i vas esperar;
et vas mig adormir, i vas mirar la nit revelant
les mil imatges sòrdides
de què estava construïda la teva ànima;
parpellejaven contra el sostre.
I quan el món sencer va tornar
i la llum s'esllavissava entre els finestrons
i vas escoltar els pardals als canalons,
vas tenir una visió del carrer
com si el carrer a penes comprengués;
asseguda a la punta del llit, on
vas rinxolar els papers del teu cabell,
o vas prémer les plantes grogues dels peus
als palmells de les mans brutes.]


(Author of the picture: Richard Tuschman)