dijous, 14 de gener del 2010

El riu Llobregat, bregat


"El Danuvi és blau
tal com diu " l'Strauss "

Però el riu Llobregat
es amarronat
el Besòs es verd
i groc n'és el Ter
l'Ebre vist del mar
és blanc nuclear
i el Segre mirat
des d'un puig
és color de gos com fuig.

Aigües tèrboles
aigües tòxiques
clavegueres enciseres
aigües fètides
aigües pútrides
que gentils regueu
el clar país, el meu.

Hi ha rius d'un groc tinyós
n'hi ha d'un tornasol oliós
n'hi ha un caqui llefiscós
i és que de porqueria
n'hi ha de tots colors
Flairem els efluvis jolius
que fan els nostres rius
Cantem ensuman cara al vent:
quina catipen!

Cadàvers de gallina

i llaunes de tonyina
i raspes de sardina
és tot el bestià
que al riu s'hi pot trobar.

Com enyorem els pescadors

ara que han tocat el dos,
que de peixos si n'hi ha alguns
suren junts ben difunts.

Confitats amb el suc pudent

ple d'escuma detergent
i residus radioactius
papers, plàstics i preservatius.
Liquids patògens, detritius càustics
fluïds atòmics, bosses de plàstic.
Quin femer!

El riu Llobregat és amarronat

el Bessòs és verd i groc n'és el Ter
l'Ebre vist del mar és blanc nuclear
i el Segre mirat des d'un puig
és color de gos com fuig.

Que de porqueria n'hi ha de tots colors!"

La Trinca, El danuvi és blau.