dimarts, 14 de desembre del 2010

Ficcions decimonòniques"Els estats nació actuals són ficcions decimonòniques amb uns límits que es veuen compromesos pel mateix accés a la globalització. En el capitalisme neoliberal dominant per relacions financeres de caràcter global i per intgents intercanvis signes immaterials, dígits i informació, els límits del cos de l'estat nació no poden ser marcats de manera efectiva ni ser continguts per les seves fronteres territorials. Per dir-ho d'una altra manera: els estats nació funcionen avui com les línies aèries: cultiven, mentre volen, la il·lusió nacional –Aeroméxico segueix servint enchiladas amb carn i Air France ens convida a vi de Burdeus perquè el viatger segueixi creient que trepitja sòl nacional tot i ser als núvols.