dilluns, 4 d’abril del 2011

Nit d'insomninavega la lluna
de branca en branca, s'enfonsa
en l'arena tèrbola del cel.

la teua respiració
entre els esculls.

i jo,
sobre la superfície en calma del teu son
plore els naufragis que no he sabut evitar.


Anna Montero, Teranyines.