dilluns, 22 de juny del 2009

I començaren malament per la fimosi

"Déu mateix, que amb el seu poder va fer de Pere l'apòstol dels circumcisos, va fer de mi també l'apòstol dels pagans. Per això, Jaume, Cefes i Joan, considerats com a columnes... en senyal de comunió ens donaren la mà, a bernabé i a mi, perquè nosaltres anéssim als pagans, i ells, als circumcisos".

Apòstol Pau (Sant Pau) descrivint el resultat del Concili de Jerusalem (49 d.C) "Carta als Gàlates".

I PER QUÈ AQUESTA DIVISIÓ?

Perquè Pau considera els judeocristians:
"gossos, mals operaris, partidaris de la mutilació (circumcisió, escòria, enemics de la Creu de Crist, posen la seva glòria en les parts vergonyants."

Sant Pau (any 56 d.C), Carta als Filips.