dissabte, 18 de setembre del 2010

L'epistemologia metafísica de Pere Calders

"Sota les històries aparentment inversemblants de l'univers literari caldersià [Pere Calders], hi flueix una corrent d'interrogants que afecten l'arrel mateixa del pensament humà: quin significat té tot el que ens envolta i quina relació hi tenim tots i cadascun de nosaltres? Per què això que anomenem Realitat té i ha tingut sentits diferents entre persones, pobles i cultures diferents? Quina és l'eina més fiable per interpretar correctament el que observem a través dels sentits i analitzem a través de la ment? Es tracta de qüestions que giren al voltant d'un mateix eix: la interpretació de la realitat (1). La resposta que sembla apuntar Calders és que no podem parlar d'una realitat tancada i monolítica que obeeix a unes lleis desxifrables mitjançant la raó. L'ésser humà, per molt que hagi progressat en els coneixement científic, tecnològic o filosòfic, no pot donar una interpretació racional a tot allò que s'esdevé al seu voltant o al seu interior. Pot tenir una percepció determinada de la realitat, però en el benentès que aquesta percepció està condicionada per uns codis d'interpretació que són convencionals i que poden variar d'un grup d'individus a un altre (2). El somni, la intuïció del misteri, el prejudici o la fantasia intervenen, igual com la lògica, el raonament o l'observació, en la creació de la idea que cadascú es fa de la realitat (3).

Joan Melcion, introducció als contes mexicans de Pere Calders.


(1): Per saber-ne més, estudiar metafísica.
(2): Per saber-ne més, llegir Ludwig Wittgenstein.
(3): Per saber-ne més, llegir Descartes i Hume.