dimarts, 16 de març del 2010

Es ist mänschlich

"-Oh, in Spanien. Wie war es?

-Soso. Man reist schlecht. Die Leute sind halb Mohren. Kastilien ist sehr dürr und starr. Der Kreml ist schönder als das Schloss oder Kloster dort am Fuss des Gebirges...

-Der Eskorial.

-Ja, Philipps Schloss. Ein unmänschliches Schloss. Mir hat viel besser gefallen der Vokstanz in Katalonien, die Sardana, zum Dudelsack. Ich habe selbst mitgetanzt. Alle fassen sich an und tanzen Ringelreihn. Der ganze Platz ist voll. C'est charmant. Es ist mänschlich."

Thomas Mann, Der Zauberberg.


(Traducció al català de l'edició de La Muntanya Màgica d'Edicions Proa:
-Oh!, a Espanya. Com ha anat?
-Passadorament. S’hi viatja malament. La gent són mig moros. Castella és molt àrida i dura. El Kremlin és més bonic que el castell o el monestir d’allà al peu de la muntanya…
-El Escorial.
-Sí, el castell de Felip. Un castell inhumà. M’ha agradat molt més la dansa popular de Catalunya, la sardana, a toc de cornamusa. Jo també vaig afegir-me al ball. S’agafen tots de les mans i ballen en rodona. Tota la plaça plena. “C’est charmant”. És humà.