dimarts, 25 de gener del 2011

Enemic d'Ibèria

"Fortament aristocràtica en la seva constitució espiritual, aferrissadament catòlica en el seu hàbitus moral, absurdament tradicionalista en el conjunt quotidià dels seus usos i costums, Castella es presenta com un element preperjudicador d'una confederació [ibèrica] i com un element (i és això el que aquí importa) violador de la nostra gran tradició àrab de tolerància i lliure civilització. I és en la mesura en què siguem els mantenidors de l'esperit àrab a Europa que tindrem una individualitat a part.

Així, l'esperit castellà és fonamentalment enemic, en el seu esperit, d'Ibèria. Però aquestes característiques, que fan que Castella sigui magníficament incompetent per tenir l'hegemonia dins d'Ibèria, la predisposen admirablement per poder equilibrar les tendències (en altres sentits excessives) dels dos altres pobles ibèrics, Portugal i Catalunya.