dilluns, 16 de març del 2009

Per sobre de les llibertats individuals

"Per mantenir l’ordre social, desde fa dues dècades es potencien en el sistema educatiu els valors jeràrquics del confucianisme, com explica el sinòleg de la Universitat de Ginebra Nicolas Zufferey: “La prioritat de la família sobre l’individu, la importància de l’ordre social per sobre de les llibertats individuals, el respecte pels ancians i les jerarquies troben els seus fonaments teòrics en el confucianisme... A la Xina popular, la rehabilitació d’aquest corrent de pensament coincideix amb l’emergència de discursos autoritaris.”

Cristian Segura, Lluny de la revolució. A l'AVUI d'avui.